kutokuto


ku·tó-ku·tó

png
1:
[Ilk] Zoo kulisap (family Gerridae ) na nakatirá sa tubig, at mahahabà at mabalahibo ang mga galamay
2:
Ana [Seb] sikmurà1
3:
Zoo [War] kitikiti1

ku·tô-ku·tô

png |Zoo
:
uri ng gagam-bang tubig : kútong túbig