kuwantitatibo


ku·wán·ti·ta·tí·bo

pnr |[ Esp cuantita-tivo ]
1:
maaaring matantiya sa pama-magitan ng kantidad : quantitative
2:
hinggil sa paglalarawan at pagsu-súkat ng kantidad : quantitative
3:
Lit hinggil sa sistemang metriko ng klasikong berso batay sa pagpapalit palit ng mahabà at maikling pantig sa halip ng mga may diin at walang diin na pantig : quantitative