labnaw


lab·náw

png
1:
kalagayan ng likido kapag labis sa tubig : LÁBNO, LÁPSAW, LONÁW, MALOÍG
2:
pagiging manipis at madalîng dumaloy ng likido : LÁBNO, LÁPSAW, LONÁW, MALOÍG Cf LAPOT

láb·naw

png |Bot |[ Hil ]
:
hindi tuyông butil ng mais o palay.