labog


la·bóg

png
1:
[Seb] paksíw
2:
[Bik] pagsasaing ng kaunting bigas.

la·bóg

pnr |[ ST ]
1:
duróg na duróg dahil sa labis na pagkaluto : LUGÛ, LUN-ÓK Cf LABSÁK1, LAMÓG
2:
marumi at maputik, kung sa tubig.

láb-og

png |[ Bik ]

lá·bog

pnd |i·lá·bog, la·bú·gin
:
palabuin ang likido sa pamamagitan ng paghahalò.

la·bóg-la·bóg

png
1:
Bot [Seb] anábo
2:
Zoo [Hil] salágint.