lagari


la·ga·rì

png |Kar
1:
anumang kasangkapang may ngipin ang talim at gina-gamit sa pagputol ng kahoy, bakal, at katulad var lagarè Cf SERÚTSO
2:
GABÁS, GÁGGAL, GALAGÁL, GAPÓGOP, GÉET, KÁTKAT, KULÍLI, LAGADÌ, RAGÁDI, SAW — pnd i·pag·la·ga·rì, i·pan·la·ga·rì, la·ga·rí·in.

la·ga·rí·an

png |[ lagari+an ]
:
pook o talyer sa paglalagari ng mga troso : SAWMILL

la·gá·ring bá·kal

png |Kar |[ lagari+ng bakal ]
:
lagaring pamputol ng bakal at karaniwang may makitid at pinong talim.

la·gá·ring bi·lóg

png |Kar |[ lagari+na bilog ]
:
lagaring de-koryente at pabilog ang talim.

la·gá·ring pa·tíng

png |Zoo |[ lagari+na pating ]
:
isdang-alat (family Pristi-dae ) na sapád ang nguso.