lagok


la·gók

png |[ Pan Tag ]
1:
pagdaraan ng tubig at iba pang likido sa lala-munan : DUGAL-ÓK, GEKGÉK, LAB-ÓK, TAGÓK1, TÍGMOK, TUNGGÂ1
2:
tunog nitó : DUGAL-ÓK, GEKGÉK, LAB-ÓK, LAGUKLÓK, TAGÓK1, TÍGMOK — pnd i·pa·la·gók, la·gu·kín, lu·ma·gók.