laitlá·it

pnd |la·í·tin, lu·má·it, man·lá·it |[ ST ]
1:
lumáit gaya ng lumubha ang sakít
2:
manlitó o lituhin ang iba.