lalawigan


la·la·wí·gan

png |[ Kap Seb Tag War la+lawig+an ]
1:
Heg pulo o bahagi ng malaking lupaing sumasaklaw sa ilang bayan : LÚYAG1, PROBÍNSIYÁ, PROVINCE, PUÓD
2:
[ST] malayò sa panganib
3:
daungan, o kung saan naghuhulog ng angkla ang mga sasakyang-dagat.

la·la·wi·ga·nín

png |Lgw |[ lalawigan+in ]
:
mga gawi, kilos, at salitâng ginagamit ng tagalalawigan.