lanaw


la·náw

png |[ ST ]
:
galúgad1-2 — pnd la·na·wín, mag·la·náw.

lá·naw

png
1:
Heo [Hil Ilk Mag Seb Tag Tau War] lawà
2:
[ST] bútas ng palayok
3:
[ST] inuming gawa sa mais na hindi nalutòng mabuti o hindi masyadong nainit
4:
[Bik] mantikang lusaw
5:
[Hil] pagmamasid nang mabuti.