langan


la·ngán

png
:
pagtuturò o pagsasánay sa mga hayop o batà — pnd mag·la·ngán, i·la·ngán, la·nga·nín.

la·ngán

pnr
:
láyaw2-3 ; ukol sa kalayaan.

lá·ngan

png
:
pag-iingat sa paggamit na anumang ari-arian — pnd i·lá·ngan, mag·lá·ngan.

la·nga·ngán

png
:
tagdan ng sibat.