lapag


la·pág

png
1:
pang-ibabâ o pang-ilálim na bahagi, gaya ng sahig ng bahay o ang lupa sa ilalim ng bahay
2:
pagbababâ ng anumang dalá — pnd i·la·pág, mag·la·pág