laryngology


laryngology (la·ring·gó·lo·dyí)

png |[ Ing ]
:
sangay ng medisina na nag-aaral ukol sa larynx : LARINGGOLOHÍYA