leeg


le·ég

png
1:
Ana bahagi ng katawan mula sa babà hanggang sa may balikat, naghuhugpong ng ulo sa katawan : ALUGÚUG, BÁTAL1, BEKLÉW, CERVIX1, KARALÓNG, LÉHER, LIG, LÍOG, NECK var laég, liíg
2:
bahagi ng bote o banga na katulad ng leeg : NECK