leg��l.


lég·leg

png
1:
[Igo] unang araw pagkatapos ng libing
2:
[Igo] pag-aalay upang maiwasan ang kamatayan o impeksiyon
3:
[Mrw] bagábag.