leucocyte


leucocyte (lú·ko·sáyt)

png |Bio |[ Ing ]
:
selula na walang kulay, katulad ng amoeba, nása dugo, lymph, at iba pa, at may nukleo na mahalaga sa paglaban sa sakít : WHITE CELL