libon


lí·bon

png pnr
1:
[Tbo] babáe1
2:
[Seb] pikpík.

lí·bon

pnr |[ Hil ]
:
hindi nakabukás ; sarádo.

lí·bong

png
1:
bukana ng bakuran
2:
Mit [Seb] bináloy var líbon

lí·bon-li·bon

png |[ ST ]
1:
pagsasalita ng mga walang katuturang bagay
2:
pagbabalik kung saan nagmulâ, sinasabi rin sa tao na paikot-ikot magsalita.