ligpit


lig·pít

png
1:
[Kap Tag] paglalagay ng anumang bagay sa isang dako, sisidlan, o pook upang maitago nang maayos, maikanlong, o maialis sa pagkakalantad : HÍPOS, TÍMOS3
2:
pook o dakong tagô
3:
pagpatay sa isang tao — pnd i·lig·pít, i·pa·lig·pít, lig·pi·tín, mag·lig·pít.