lilip


lí·lip

png |[ Kap Pan Tag ]
:
pagtahî sa pamamagitan ng kamay sa laylayan o dulo ng tela : DISPUGÁ, HÁNDOS, LÍLIB, LÍLIN, TABÍNG — pnd i·lí·lip, li·lí· pan, mag·lí·lip.

li·li·pu·tá·no

pnr |[ Esp ]
:
maliit na tao, gaya ng mga taga-Lilliput.

li·li·put·yén·se

pnr |[ Esp liliputiense ]
:
maliit na tao o bagay Cf LÍLIPUTÁNO