limlim


lim·lím

png |[ Kap Tag ]
1:
pag-upô at paglukob ng inahing manok at mga kauri sa mga itlog upang mainitan at mapisâ ang sisiw — pnd lim·li· mán, lu·mim·lím, mag·lim·lím
3: