lindol


lin·dól

png |Heo
:
pagyanig o paggalaw ng bahagi ng rabaw ng daigdig, dulot ng pagbabago sa ilalim ng lupa o pagsabog ng bulkan : AGÚN, EARTHQUAKE, GINGGÍNED, LÍNOG, LÚNIG, NÍNI2, QUAKE3, TEREMÓTO, YEGYÉG — pnd lin·du·lín, lu·min·dól.