lingon


li·ngón

png
1:
pagtingin sa dákong likod sa pamamagitan ng pagpihit ng ulo at gawing itaas ng katawan : LINGÌ, LINGÓY, LÍWAG2, TALYÁW
2:
pag-uukol ng pansin o awa sa sinumang dapat kahabagan, sakloluhan, o tu-lungan
3:
tingin pabalik sa nakaraan o pinanggalingan — pnd i·li·ngón, li·ngu·nín, lu·mi·ngón.

li·ngón-li·kód

png |[ ST ]
:
paglingon patalikod.