lintog


lin·tóg

png
1:
bintog, gaya ng hinog na kamatsile
2:
Med pagiging magâ, gaya ng paltos — pnr ma·lin·tóg.