lipu-nan


li·pú·nan

png |Pol |[ Tag lipon+an ]
:
malaking pangkat ng mga tao na may karaniwang set ng pag-uugali, idea, at saloobin, namumuhay sa isang tiyak na teritoryo, at itinuturing ang mga sarili bílang isang yunit : KATILÍNGBAN, SOCIETY, SÓSYEDÁD