liter


lí·ter

png |[ Ing ]
:
lítro (symbol l ).

literacy (lí·te·ra·sí)

png |[ Ing ]
:
kalidad o kalagayan ng pagiging marunong at may kakayahang bumása at sumulat.

li·te·rál

pnr |[ Esp ]
1:
alinsunod sa pang-unang kahulugan ng isang salita na iba sa metaporiko o eksaheradong pakahulugan
2:
hindi lumalayô sa orihinal
3:
salita sa salita ; letra por letra.

literary (l·ite·rá·ri)

pnr |[ Ing ]

literary criticism (li·te·rá·ri krí·ti·sí·zem)

png |Lit |[ Ing ]
:
kritisismong pampanitikan.

literate (lí·te·réyt)

pnr |[ Ing ]
1:
nakababása at nakasusulat

li·te·rá·ti

png |[ Ing ]
1:
tao na marunong o may mataas na pinag-aralan
2:
samahán ng mga tao na marurunong at may natamo sa panitikan.

li·te·rá·tim

pnr |[ Lat ]
:
súlat sa súlat.

li·te·rá·to

png |[ Esp ]

li·te·ra·tú·ra

png |[ Esp ]

literature (li·te·réy·tyur)

png |[ Ing ]