liyo


li·yó

png |[ Esp lio ]
1:
pagkagulo ng isip ukol sa ginagawâ : BUYÓG5
2:
Med pagkahilo nang bigla at panandalian — pnd li·yu·hín, ma·li·yó.

lí·yob

png |[ Pan ]

lí·yod

pnr |[ Kap ]

li·yók

png |Med
:
tunog mula sa sikmura sanhi ng hindi maayos na galaw ng tiyan at bituka Cf HUGÀ, SAWÁG2

li·yóp

pnr
:
bakbak ang balát.

lí·yop

png |Med |[ ST ]
:
sakít ng pagkapasò.