lubay


lu·báy

png
1:
pagtigil sa anumang ginagawâ, o pagpapahupa ng intensidad : IBÁNI, IYOKÓY, KUNHÚRAN, TUGÚTAN, TUKNÁNGAN, UNDÁNGAN, UNTATÁN — pnd lu·ba·yán, lu·mu·báy, mag·lu·báy
2:
bagay na maluwag dahil hindi nasikipan
3:
[Ilk] estilo ng hikaw.

lú·bay

png |Zoo |[ Seb ]

lú·bay

pnd |lu·bá·yin, lu·mú·bay |[ Seb ]

lu·bá·yan

png |[ lubay+an ]
:
pisì, talì, o kordon na ginagamit sa paggawâ ng lambat.