lukong


lu·kóng

png
:
rabaw o bagay na nakakurba paloob, gaya ng panloob na bahagi ng bílog : ABUÁB3, LÚRANG1 — pnr ma·lu·kóng.