lunsad


lun·sád

png
1:
pagdaong ng sasakyang-dagat ; o pagbabâ o pag-ahon búhat sa sasakyan ; pagdedeskarga ng anumang lulan
2:
pagpapakilála o pagsisimula ng isang proyekto : LAUNCHING2 — pnd i·lun·sád, mag·lun·sád.