lupagi


lu·pa·gî

pnr |[ Hil Tag ]
1:
nakaupô nang nakasalampak sa sahig : TIMPUHÔ
2:
naubos ang kabuhayan ; nabigo sa pangangalakal o labanán.

lu·pá·gi

png |[ ST ]
1:
pag-upo sa sahig nang walang sapin
2:
pagiging tamad o mahinà at walang ginagawâ kundi maupô at tumingin sa kawalan.