maamo


ma·a·mò

pnr |[ ma+amò ]
:
sa hayop, hindi mabangis o mailap, karaniwan dahil inaalagaan : AMÁK, DOMESTIKÁDO2, MANSÓ, TAME

ma·a·móy

pnr |[ ma+amóy ]
:
punô ng amoy, karaniwang hindi kanais-nais na amoy : ODOROUS2