magalang


ma·gá·lang

pnr |[ ma+galang ]
1:
may respeto sa nakatatanda : COURTEOUS, KORTÉS, TIMBÓS
2:
kumikilála at tumatanggap sa katwiran at karapatan ng iba : COURTEOUS, KORTÉS, TIMBÓS