magsamantala


mag·sa·man·ta·lá

pnd |[ mag+samantalá ]
:
gamitin ang pagkakataon para sa sariling nais o kapakanan : MANYÉMPO