magsipag-


mag·si·pág-

pnl
:
apambuo ng pandiwang batay sa mag- na may maramihang tagaganap, nagkakatulad sa katangian ng aksiyon, hal mag-aral b= magsipag-aral, magbasá =magsipagbása Cf NAGSIPÁG-

mag·si·pag·pá-

pnl
:
pambuo ng pandiwa, may maramihang tagaganap na nagsasaad ng utos, o pagpayag na gawin ang sinasabi ng salitâng-ugat, hal magsipagpagawâ, magsipagpahintay Cf NAGSIPAGPÁ-

mag·si·pag·pa·ká-

pnl
:
apambuo ng pandiwa, mula sa magpaka- ngunit may maramihang tagaganap, hal magpakabuti b=magsipagpakabuti, magpakagaling =magsipagpakagaling Cf NAGSIPAGPAKÁ-