makina


má·ki·ná

png |[ Esp maquina ]
1:
aparatong gumagamit ng mekanikal na lakas at may tiyak na gawain ang iba’t ibang bahagi : ENGINE, MACHINE, MOTÓR1
2:
uri ng aparatong mekanikal, gaya ng sa sasakyan : ENGINE, MACHINE, MOTÓR1
3:
instrumentong nagpapadaloy ng lakas : MACHINE
4:
sistemang nagkokontrol ng isang organisasyon : MACHINE
5:
tao na mekanikal kung kumilos at kulang sa emosyon : MACHINE

ma·ki·nár·ya

png |[ Esp maquinaria ]
1:
mákiná sa pangkalahatan : MACHINERY
2:
bahagi ng mákiná : MACHINERY
3:
organisadong sistema : MACHINERY
4:
pamamaraan na maaaring gamitin : MACHINERY

ma·ki·nas·yón

png |[ Esp maquinacion ]
1:
ang akto, halimbawa, o proseso ng paggawâ at pag-aayos ng mákiná
2:
pinaghandaang plano o intriga.