malaga


ma·la·gá

pnr |[ ST ma+lagâ ]
:
nanghinà dahil gutóm.

ma·lá·ga

png |Zoo |[ Ilk ]

ma·la·ga·máw

png |Zoo |[ ST ]
:
isang uri ng butete.

ma·la·gá·nit

png |Bot |[ Tag ]

ma·la·gá·tas

png
1:
Bot [ST] bunga ng palay kapag ito ay muràng-murà pa
2:
galapong na malabnaw.

ma·la·ga·tá·win

png |Bot |[ ST ]
:
uri ng punongkahoy.

ma·la·gá·wan

pnr |[ Ilk ]