malapando


ma·la·pan·dó

png |Zoo |[ Bik Tag ]
:
isdang-alat (Carangoides malabaricus ) na malálakí ang ngipin at bughaw at putî ang katawan : BULÚBUKTÓ, KALAPÁTO, KALÓBE, KARÍS-KARÍS, LAMBÍYAN, LANDÍWAK, MALÍMANGÁ, MAMSÁ, NAGBOBÓGWEL, TARÓKOTÓKAN, TAROTÓKAN, TARUKUTÓKAN, TRAKÍTO

ma·la·pan·dóng di·láw

png |Zoo
:
isdang-alat na kapamilya ng dámis (Gnathanodon speciosus ) na maliit ang mata, manilaw-nilaw ang kulay na may mga guhit na itim mula likod hanggang tiyan, at makaliskis ang tiyan : BÁDLON, GÁRAPÉTSE, GARÍTAN, GOLDEN TREVALY, MAHÍNLO, TALÍNGAN