malaswa


ma·las·wâ

pnr |[ ma+laswâ ]
1:
nakasasabik at nakaaaliw lalo na sa pamamagitan ng pagiging mahalay : SPICY2
2:
lumalabag sa mga kinikilálang pamantayan ng kagandahang-asal : INDECENT, ÍNDESÉNTE