malikot


ma·li·kót

pnr |[ ma+likót ]
1:
hindi mapalagay sa isang lugar : GALAWGÁW, KITÍKITÍ, TALIPSÁW, TALUGIGÌ2
2:
mahilig magsaliksik kahit sa mapanganib at ipinagbabawal na pook
3:
sa idyomang malikot ang matá, may inililihim o may ibang iniisip
4:
sa idyomang malikot ang kamay, mahilig magnakaw.