malukong


ma·lu·kóng

pnr |[ ma+lukóng ]
:
may balangkas o rabaw na kurbado, ga-ya ng panloob na bahagi ng bilóg : CONCAVE, HOLLOW, HUNGKÁG1, KADÁLOM, KALÁWOM, KONGKÁBO, SALISÍD

ma·lu·kóng

png |[ ma+lukong ]
:
kasangkapang yarì sa losa na maba-lantok patúngo sa loob, karaniwang pinaglalagyan ng ulam at iba pang putahe.