malyari


mal·yá·ri

pnd |[ Kap ]

Mal·yá·ri

png |Mit
:
mataas na diyos ng mga Zambal at nakatirá sa Bundok Pinatubo.