mambunong


mam·bú·nong

png
1:
[Ilk] tao na nakapanggagamot at may di-karaniwang kaalamán ukol sa mga paniniwala at tradisyon ng tribu
2:
[Iba Igo] babaylán.