manggagawa


mang·ga·ga·wà

png |[ mang+ga+ gawa ]
1:
tao na gumagawâ : LABORER, OBRÉRO, OPERÁRYO, WÓRKER
2:
tao na may mababàng uri ng gawain, lalo na yaong nangangailangan ng paggamit ng kamay at pagpapawis : LABORER, OBRÉRO, OPERÁRYO, TRABAHA-DÓR, WÓRKER
3:
sa Marxismo, isa sa uring proletaryado : LABORER, OBRÉRO, OPERÁRYO, WÓRKER

mang·ga·ga·wáy

png |Mit |[ mang+ga+ gaway ]
:
mangkukulam na nakapanggagamot, nakapananakít, o nakapapatay.