mangmang


mang·máng

pnr |[ Bik Kap Pan Tag ]
1:
hindi nakapag-aral o walang pinag-aralan ; walang dunong : BAGHÓD, BANGÁL3, BÚYOY, ILETRÁDO, ILITERÁTO, ILLITERATE, LIMANGMÁNG, MODÁPIL, MANÓL, MORÉNG, WALÂNG-PINÁG-ARÁLAN1
3:
may kapuna-punang kawalan ng kaalaman hinggil sa isang paksâ o larang : BAGHÓD, BANGÁL3, BÚYOY, ILETRÁDO, ILITERÁTO, ILLITERATE, LIMANGMÁNG, MODÁPIL, MANÓL, MORÉNG, WALÂNG-PINÁG-ARÁLAN1 Cf HANGÁL
4:
Med nagdedeliryo dahil sa taas ng lagnat.

máng·mang

png |Med |[ Ilk ]