marginal


marginalia (már·dyi·nál·ya)

png |Mus |[ Ing ]
:
mga notang mardyinal.

marginalize (már·dyi·na·láyz)

pnd |[ Ing ]
:
ituring na hindi mahalaga o walang katuturan.