marsh


marsh

png |Heo |[ Ing ]

marshall (már·syal)

png |Mil |[ Ing ]
1:
opisyal na may mataas na tungkulin sa hukbong-sandatahan : MARISKÁL
2:
opisyal na tagaayos ng gulo : MARISKÁL

marsh gas

png |Kem |[ Ing ]
:
methane, lalo na ang mula sa nabulok na mga organic matter sa pinák.

marshmallow (marsh·má·low)

png |[ Ing ]
:
minatamis na gawâ mula sa asukal, helatina, at katulad.