mason


masón

png |[ Esp ]
:
kasapi ng Masoneriya : FREEMASON

ma·so·ne·rí·ya

png |[ Esp masoneria ]
:
sining ng gawain ng kantero : KANTERÍYA, MASONRY

ma·so·ne·rí·ya

png |[ Esp masoneria Fre maconneire ]
:
pandaigdigang samahán ng mga intelektuwal at may malayàng kaisipan para sa kapatiran at pagtutulungan, na gumamit ng mga lihim na seremonya at senyas, at kinabibilangan ng mga ilustrado sa Filipinas noong siglo 19, lalo na ang mga naging kasapi ng Kilusang Propaganda at Katipunan : FREEMASON

masonry (méy·son·rí)

png |[ Ing ]