matahari


ma·ta·ha·rì

png |Zoo
:
isdang-alat (family Priacanthidae ), may malakíng matá, nakausli pataas ang panga, palapad ang katawan, may maliliit ngunit magagaspang na kaliskis, may mahabàng palikpik sa likod na umaabot hanggang buntot : BIGEYE