matang-dulong


ma·táng-du·lóng

png |[ matá+ng+dulóng ]
1:
[ST] isang uri ng yerba
2:
Zoo uri ng maliit na ibon (family Zosteropidae ) na may singsing na putîng balahibo ang paligid ng matá : WHITE-EYES