match


match (mats)

png |[ Ing ]
1:
paligsahan o labanan ng dalawang pangkat
2:
tao na may kakayahang tapatán ang lakas ng iba ; o tao o bagay na nagkakatulad

matchbox (máts·baks)

png |[ Ing ]
:
kahon ng posporo.

matchmaker (mats·méy·ker)

png |[ Ing ]
1:
tao na nag-aayos ng mga kasal
2:
tao na gumagawâ ng paraan upang magkasundo o magtagpo ang dalawang tao.

matchstick (mats·is·tík)

png |[ Ing ]