may-akda


may-ak·dâ

pnr
2:
Lit pinagmulan ng isang likhâ o malikhaing gawà : AUTHOR, AWTÓR, MANLILIKHÂ1
3:
may panukala o nagpanukala : AUTHOR, AWTÓR